Despre noi

Angajament de mediu

Pentru generaţiile viitoare ...

Ca un cetăţean responsabil, Liberty Spring a instituit un sistem de management al standardelor de mediu. Compania a dezvoltat o politică de mediu care se traduce după cum urmează:

Conducerea Liberty Spring este dedicată furnizării angajaţilor săi și publicului un mediu sănătos și se angajează să:

  • Respectă legile, reglementările și alte cerinţe.
  • Protezează mediul înconjurător prin implementarea practicilor de prevenire a poluării.
  • Continuă să dezvolte noi procese și produse pentru a minimiza impactul asupra mediului.
  • Îmbunătăţește continuu sistemul de management și performanţa de mediu.×
roro